Farstad Shipping meldte i midten av april at de på vegne av datterselskapene P/R International Offshore Services ANS og Farstad Shipping Pte. Ltd.ville kvitte seg med to skip fra 1987, Lady Gerda og Lady Cynthia.Selskapet hadde inngått en avtale om salg av de to ankerhåndteringsfartøyene, men i dag meldes det at salget av Lady Cynthia har blitt kansellert.Salget av Lady Gerda skal være gjennomført i henhold til avtalen.