Photocure kjøper 1.400 egne aksjer, opplyses det i en melding.Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 37,8571 kroner.Etter transaksjonen eier Photocure 115.118 aksjer i eget selskap.