Den norske handelsbalansen mot utlandet, regnet uten skip og oljeplattformer, viste et overskudd på 35,5 milliarder kroner i mai, melder SSB.I samme periode året før var overskuddet på 38,4 milliarder.Eksporten vokste 15,5 prosent til 78,7 milliarder kroner, mens det var en nedgang i importen på 0,9 prosent til 43,2 milliarder kroner.Eksklusive eksport av råolje, naturgass og kondensater viste handelsbalansen et underskudd på 11,6 milliarder kroner, mot et underskudd på 12,6 milliarder kroner i mai 2011.