Meglerkonsernet Astrup Fearnley har betalt ut rundt 2 milliarder i bonuser i løpet av de siste fem årene.Pengene har rullet ut midt i det som kan karakteriseres som meget krevende tider.Mannen som styrer butikken, Jon-Aksel Torgersen, mener konsernet har en korrekt holdning til bonuser, og ser ingen grunn til å endre på noe som helst.- Nei, definitivt ikke. Vi har en tilfredsstillende stabilitet blant våre folk, noe som er kritisk i vår type virksomhet. Bonus og overskuddsdeling gjør at vi kan beholde flinke medarbeidere. Vi har en sunn holdning til dette, sier Torgersen til dn.Han mottok selv en godtgjørelse fra Astrup Fearnley på 8,2 millioner kroner i 2011.