Olympic Ship AS har gjennom et datterselskap kontrahert et subsea support- og konstruksjonsfartøy av typen MT 6022 MK II hos Kleven Maritime AS, går det frem av en børsmelding.Kontraktsprisen på skipet er ca. 600 millioner kroner.Skipet er 115 meter langt, 22 meter bredt, og skal innredes for 110 personer. Leveres skal etter planen skje i august 2013.Kontrakten inneholder også opsjon på levering av ytterligere et skip.