Både jobbskuffelser- og gleder fra UK

Ferske tall fra Storbritannia tirsdag kommer inn både dårligere og bedre enn ventet.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix

Ferske tall fra Storbritannia tirsdag viser at antall søknader til arbeidsledighetstrygd steg med 6.100 i juni.Man hadde på forhånd ventet en oppgang på 5.000, melder TDN Finans og Bloomberg.Samtidig ble maitallene revidert fra en oppgang på 8.100 til en oppgang på kun 6.900.Lønnsveksten ikke inkludert bonuser var på 1,9 prosent på årsbasis i tremånedersperioden til og med mai. Dette var som ventet.Den såkalte ILO-arbeidsledighetsraten i Storbritannia - målt med tre måneders glidende gjennomsnitt - var 8,1 prosent i mai.I april var ledigheten på 8,2 prosent og dette var også forventet å være fasit for mai.