Brukte 2,9 milliarder på tannhelse

Landets fylkeskommuner brukte i overkant av 2,9 milliarder på tannhelse i fjor, samtidig som ungdom mellom 12 og 18 år fikk færre hull i tennene.

Foto: Scanpix

Dermed brukte fylkeskommunene 152 millioner mer på tannhelse i 2011 enn i 2010, en vekst på 5,5 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.Finnmark brukte mest penger per innbygger på tannhelse, med 1.363 kroner, mens Akershus brukte minst, med 326 kroner.Etter en jevn nedgang i antallet hull i tennene blant 12-18-åringer de siste 25 årene, flatet nedgangen ut noe for et par år siden. Men i 2011 gikk tallet ned igjen. Flest hull har ungdommen i Finnmark - der er gjennomsnittet 1,5 hull blant 12-åringene. Færrest hull finner vi i Hedmark, med 0,8 i gjennomsnitt. (©NTB)