Chicago Fed ser svakere vekst

Veksten i Federal Reserve Bank of Chicago sitt distrikt ligger under trend, med er ikke så svak som ventet.

AP Photo Mark Lennihan

Chicago Fed National Activity Index overrasket positivt da den kom inn på -0,15 poeng for juni måned. Indeksen var ventet å stige fra nedreviderte -0,48 poeng i mai til -0,33 poeng i juni.Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) er en indeks med oppdateringer hver måned og måler økonomisk aktivitet og inflasjonspress i distriktet til Federal Reserve Bank of Chicago. Tall over 0 indikerer en veksttakt over trend, mens tall under 0 indikerer en veksttakt under trendvekst.