Eurokrisen kaster skygger over Tyskland

- Det blir tydeligere at Tyskland også vil rammes av krisen, sier professor Ola Grytten.

Ivan Kverme, Finansavisen

Mandag endret Moody's utsiktene for Tysklands økonomi fra stabilt til negativt på grunn av følgene et sammenbrudd i eurosonen kan få.Det har fått flere analytikere til å rope varsku om at situasjonen ligner opptakten til fjorårets panikkstorm i markedene.- Det ligner veldig mye på det som skjedde i fjor. Samtidig er det som skjer nå, ikke uventet, mener professor ved Norges Handelshøyskole, Ola Grytten.Grytten påpeker at eurosonenes svakere stater er i ferd med å bygge seg opp en enda større gjeld, og det blir etter hvert klart at de ikke vil klare å betale tilbake alt.Det lover dårlig for Tyskland, som er den største statsgarantisten i Europa. Ikke bare for andre staters lån, men også for kapitalen i EUs krisefond.- Endringen i utsiktene for Tyskland er å ta konsekvensene av det som nå er kommet tydeligere til overflaten, nemlig at Tyskland kan regne med å gå på betydelige tap, sier Grytten.Han mener nye redningspakker er hule løsninger fordi krisefondene for en stor del lages på garantier, ikke på reelle penger.- Når garantistene selv sliter, bygger man bare et større og større korthus. Skal gjeldskrisen løses, må det overflyttes kapital fra de landene som klarer seg godt, til de som ikke klarer seg så godt. Da må noen avskrive gjeld, og denne noen er trolig land som Tyskland og Nederland, sier Grytten.Også Nederland og Luxembourg fikk mandag sine utsikter endret til negativt.