Ferske nøkkeltall fra Europa

Det er blandet stemning blant innkjøpssjefene i eurosonen.

Foto: Scanpix

De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Manager Index) for industrien endte på 44,1 i juli.Ifølge en sammenstilling utført av Reuters var det på forhånd ventet en indeks på 45,3.Juni-tallene viste en indeks på 45,1.For servicessektoren endte PMI-indeksen på 47,6 i juli, mot en ventet indeks på 47,2.Juni-tallene viste her en indeks på 47,1.En indeks på over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.Følg HegnarOnline på Facebook her!