Flyselskapene ønsker endret flyovervåking

Norske flyselskaper mener den norske og europeiske flysikringstjenesten må omstruktureres for å unngå kaos med forsinkelser og innstilte fly.

Foto: Scanpix

Flyselskapene mener et tiltak kan være å fjerne en lang rekke europeiske flykontrollsentraler, skriver Aftenposten.- I Europa er det 70 flykontrollsentraler. I Nord-Amerika er det 20. Nord-Amerika er jo dessuten et veldig stort geografisk område med svært mye flytrafikk, og amerikanerne sier selv at 20 er for mange. Åpenbart må man redusere antallet i Europa også, sier Torbjørn Lothe, direktør i bransjeforeningen NHO Luftfart, der blant annet norske flyselskaper er organisert.I Norge er det de tre såkalte områdekontrollene i Røyken, Stavanger og Bodø som overvåker all flytrafikk. De bemannes av Avinor, og kaoset i sommer skyldtes problemer med å få tettet hullene i vaktlistene. Det viser at dagens system er altfor sårbart, mener norske flyselskaper.Lothe mener vi ikke trenger tre kontrollsentraler i Norge, og peker på at det er klare stordriftsfordeler med større enheter. Overlappende tjenester mellom landene vil redusere sårbarheten, påpeker han.Et europeisk arbeid med inndeling av luftrommet i blokker som ikke følger landegrensene, er allerede i gang. I første omgang skal Europa deles inn i ni luftromsblokker, og stadig færre kontrollsentraler vil få ansvaret for et økende antall fly fordelt på stadig større geografiske områder, sier Lothe.Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke tatt stilling til antall kontrollsentraler her hjemme, men sier spørsmålet om det er for mye med tre som i dag, kan komme til å bli vurdert.