Moody's: Negative utsikter for Tyskland

Kredittvurderingsbyrået Moody's endret mandag utsiktene for Tysklands økonomi.

Foto: AP

Kredittvurderingsbyrået Moody's endret mandag utsiktene for Tysklands økonomi fra stabilt til negativt på grunn av gjeldskrisen i eurosonen.Dermed står toppvurderingen på AAA i Europas viktigste økonomi i fare på grunn av følgene et sammenbrudd i eurosonen kan få. Også Nederland og Luxembourg fikk sine utsikter endret til negativt.I Tyskland tok finansdepartementet straks til motmæle og gjorde det klart at Tyskland fortsatt er eurosonens stabile anker.Moody's begrunner sin vurdering med at det vil få store følger selv for de mest solide økonomiene i Europa om Hellas må forlate eurosonen.At det blir stadig mer sannsynlig at flere redningsoperasjoner må til for større land som Spania og Italia, bidrar til de mer negative utsiktene.Dersom nye redningsaksjoner må til, er det sannsynlig at de mest solide økonomiene vil bære byrdene, og det gjelder også selv om Hellas forblir i eurosonen.