Nets skyver skylden over på forhandler i bedragerisaken

Nets, som eies av et knippe av nordens største banker, deriblant den danske nasjonalbanken, tar ikke ansvar for bedriftenes tap i det som ser ut til å være en stor bedragerisak der Nets er helt sentral.

Illustrasjonsfoto: Nets

Bedrifter over hele Norge, som har brukt Touchpays betalingsterminaler, venter på pengene som er blitt formidlet gjennom terminalene som betaling for varer de har solgt.Minst 15 bedrifter har nå, i følge DN, gått til anmeldelse av Touchpay for å få pengene sine. Det kan være mange flere bedrifter innvolvert.Pengene skulle ha gått videre fra Touchpay til bedriftenes konti, men for mange bedrifter har det ikke skjedd. For noen bedrifter dreier det seg om hundretusener.Pressetalsmann Søren Winge, Nets, vil ikke opplyse om hvor mye det er snakk om, utover at forholdet er anmeldt.- Det må dere få fra de enkelte bedriftene, sier han til HegnarOnline.Dette er saken?Betalingsformidlingsselskapet Nets frykter at hele 250 betalingsterminaler kan være berørt av ulovlig virksomhet.Nets har produsert og solgt betalingsterminalene til Touchpay, men har stått for driften av terminalene frem til de ble stengt 9. juli.Touchpay har leid ut betalingsterminalene fra Nets til bedrifter, som igjen har benyttet disse for å kunne betjene de kundene som ikke har betalt kontant.Mange bedrifter som trodde pengene som gikk gjennom betalingsløsningen var sikre, kan ha tapt store beløp.Nets slo heller ikke alarm umiddelbart da de første bedriftene klaget på at de ikke fikk pengene sine, og pressetalsmann Søren Winge hevder overfor DN at det ikke var noe i henvendelsene som tydet på at det var snakk om systematisk underslag.- De kundene det her er snakk om, har de Nets-terminaler?- Ja, vi har produsert terminalene men avtalen er mellom forhandler og bedriften. Den avtalen er Nets ikke en del av.- Står det Nets på terminalen?- Ja, det står produsentens navn på terminalene, men det er altså en avtale mellom bedriftene og Touchpay, og ikke Nets, sier han.- Hvordan kvalitetssikrer dere partnerne deres på betalingsterminaler?- Vi har en rekke sikkerhetsprosedyrer når vi inngår en forhandleravtale.- Sett i ettertid, reagerte dere raskt nok? - Ja, det vil jeg si. Da vi fikk henvendelser fra bedriftene i slutten av juni begynte vi raskt å se på saken. Vi utarbeidet en anmeldelse til Politiet og 9. juli stengte vi terminalene.Her finner du mer informasjon om TouchpayPengene som skulle kommet inn på bedriftenes konti er foreløpig borte, uten at Nets vil gå inn på hva som kan ha skjedd. Mye tyder imidlertid på at det kan være snakk om et bedrageri i stor stil.Men Nets vil ikke ta ansvar og peker på Touchpay. Nets hevder at dette er et forhold mellom bedriftene og Touchpay, men innrømmer at de nå skal se på rutinene for å sikre at ikke betalingsterminalene kan bli brukt i en svindel.- Hvorfor går ikke pengene fra terminalen ute hos bedriften direkte inn på bedriftens egen konto?- På lange avtaler går pengene direkte, men det er en avtalemessig utfordring i forbindelse med korttidsavtaler der bedriftene ønsker å komme raskt i gang, sier Winge.Pressetalsmann Søren Winge innrømmer imidlertid også at Nets i svært liten grad kontrollerer om de partnerne (forhandlere og videreformidlere) de har på Nets-terminaler opptrer i tråd med avtalevilkårene.I dette tilfellet er det tilsynelatende også snakk om flere eierskifter i løpet av kort tid.Det ser ut til at eierskifter kan ha vært sikkerhetshullet som skapte situasjonen, og spørsmålet blir da hvilke sikkerhetsprosedyrer Nets har når det skjer eierskifter?Det kunne ikke Søren Winge svare på, men han lovet å komme tilbake på det.Nets er en gigant - med norsk sjef Nets forfremmet nylig Mette Kamsvåg Grimstad (41) til konsernsjef. Hun kom fra stillingen som øverste sjef for betalings- og informasjonsformidling og digitale sikkerhetsløsninger i Nets.Vi får opplyst at hun er på ferie og HegnarOnline har ikke lykkes å komme i kontakt med henne.Nets omsatte i 2011 for 5.562 millioner danske kroner og hadde et overskudd på 621 millioner danske kroner.Nets eies av Nordea Bank Danmark, DNB Bank, Danske Bank, Danmarks Nationalbank, Sparebank 1 SR-Bank, Jyske Bank, Sydbank og Sparebank 1 SMN.