Økonom vil ha slankere eurosone

Tallet på medlemsland i eurosonen må reduseres, mener en ledende økonom.

Jürgen Stark - Foto: AP

Tallet på medlemsland i eurosonen må reduseres, mener en ledende økonom. Det internasjonale pengefondet IMF sier sonen svever i alvorlig fare, men at euroens troverdighet kan gjenopprettes.Jürgen Stark, som er tidligere sjeføkonom i den europeiske sentralbanken ESB, sier til det tyske tidsskriftet Manager Magazin at det er nødvendig å «konsolidere» eurosonen. Det betyr at land som økonomisk står svakt, må forlate det europeiske valutasamarbeidet.Den fransktyske aksen i samarbeidet opprettholdes, heter det i et intervju med Stark som ble offentliggjort onsdag. - Integrasjonsprosessen i dette kjerneområdet må ikke gå tapt, ellers står vi overfor en politisk og økonomisk katastrofe av historiske dimensjoner, sier han.IMF tar til orde for flere tiltak som kan styrke tilliten til euroen. ESB må kjøpe opp statsgjeld og sprøyte mer penger inn i europeiske banker, samtidig som man finner fram til en form for deling av gjeldsbyrden, het det i en rapport onsdag.IMFs holdning er viktig fordi fondet sammen med EU har forpliktet seg til hjelpetiltak for kriseland som Hellas, Spania og Irland. Fondet krever nå både kortsiktige tiltak for å styrke statsfinansene i disse landene, og mer langsiktige tiltak for å skape ny økonomisk vekst. (©NTB)