Utøya-advokat får salæret redusert med 75.000

En advokat som har representert to fornærmede fra Utøya, har fått redusert salæret med 75.000 kroner.

Foto: Scanpix

Advokaten krevde opprinnelig 354.881 kroner for arbeidet hun har hatt med å bistå de to klientene, men både Oslo tingrett og nå Borgarting lagmannsrett mener salærkravet er altfor høyt, skriver Dagbladet.- Retten har behandlet et betydelig antall salæroppgaver fra bistandsadvokater i 22. juli-saken. Det samlede salærkravet synes i dette tilfellet å ligge over dobbelt så høyt som flere andre bistandsadvokater med tilsvarende antall klienter har fakturert, skriver tingretten i sin kjennelse.Selv om arbeidsmengden for bistandsadvokatene naturlig nok vil kunne variere, anser retten at det samlede salærkravet «går langt utover det som anses som rimelig og nødvendig i denne saken».Oslo tingrett har nedsatt fire dommere som har behandlet salærkravene fra bistandsadvokatene i saken.