Økonominyhetene med Trygve Hegnar er tilbake etter sommerferien. I vår første høstsending er sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities på besøk, og ser på utviklingen i eurosonen.
29. juni fikk lederne i eurosonen en avtale på plass. De fire hovedpunktene besto i at EUs krisefond skal kunne brukes til å støtte konkurstruede banker direkte, uten å gå veien om nasjonalstaten. Lån og støtte fra EU har ikke prioritet forran private investorer og låntakere. Dessuten skal det opprettes et overnasjonalt banktilsyn som skal ha kontroll med banksektoren i hele regionen. Og etter flere år med fokus på sparing kom EU-lederne tilslutt også med en vekstpakke, som blant annet Frankrikes president Francois Hollande har ivret for.Etter avtalen spratt verdipapirmarkedene i været. Noe senere bidro også sentralbanksjef Mario Draghi til et mer positivt sentiment da han kom på banen med et "løfte" til omverdenen om at euroen vil bestå som valuta, og at eurosonen vil klare å komme seg gjennom utfordringene. Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, støttet opp under Draghis uttalelser.Er politikerne handlekraftige nok denne gangen? I Økonominyhetene feller sjeføkonom Harald Magnus Andreassen dom over Europa-politikernes aktive sommer, og diskuterer hvilke grep som vil være nødvendig i tiden fremover.Ytterligere indikasjoner på hvilken retning børsene vil bevege seg denne høsten får vi av de tekniske analysene av blant annet Oslo Børs' hovedindeks.Aksjene Statoil, Seadrill og Funcom skal også under lupen. Som følge av de første salgsdataene vurderer Funcom nå nedskrivninger og vil gjøre kostnadskutt på grunn av lavere ventede inntekter fra spillet. Den siste måneden har aksjen falt mer enn 70 prosent. Er det game over for den norske spillutvikleren?Vi benytter flash på våre TV-sider. Flash kan .Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker om tekniske analyser, send de til .Du kan se økonominyhetene på TV8 Oslo, TV8 Asker & Bærum, TV8 Follo, TV8 Romerike og TV8 Østfold.TV8 sender på Get (kanal 23), Canal Digital (kanal 16, 17, 53 og 54), RiksTV (52 og 53) og på Altibox.