KjøpLogg inn

- Bulkratene kan falle mer

Bulkrederi frykter at ratene kan falle videre, men ser ett lyspunkt.

Publisert 16. aug. 2012 kl. 14.47
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.17
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 270 ord
Foto: AP

Rekordstore lagre av kull i Kina i kombinasjon med et stort tilbudsoverskudd av skip kan sende bulkratene videre ned, frykter tørrlastrederiet Belships.- Veksten i elektrisitetsforbruket i Kina er den laveste på tre år. 75 prosent av elektrisiteten i Kina genereres fra kulldrevne kraftverk, men vi ser nå en overgang til andre energikilder, blant annet vannkraft. Den reduserte etterspørselsøkningen fra Kina vil gå spesielt utover panamax-ratene, siden kull er den viktigste råvaren for denne skipsstørrelsen, skriver rederiet i rapporten for andre kvartal.Ordreboken i prosent av eksisterende flåte er størst for panamax og capesize.- Situasjonen i India kan imidlertid avhjelpe noe. India har små lagre av kull, men har et stadig økende importbehov for å ivareta elektrisitetsforsyningen. Ordretilgangen for bulkskip med levering i 2014 har tatt seg opp, og vi regner med at dette er skip med eco-design som har et betydelig lavere bunkersforbruk. Belships' skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på 145 millioner dollar, heter det.Baltic Dry Index for capesize og panamax har den siste tiden vist en sterkt fallende tendens. Indeksen ligger torsdag på henholdsvis 2.877 og 6.379 dollar per dag. Supramax har også svekket seg i den senere tid og ligger på 8.849 dollar per dag.For hele bulkmarkedet utgjør indeksen 720poeng, hvilket fortsatt er over bunnpunktet fra begynnelsen av februar på 647 poeng. Handysize, supramax og til dels panamax er høyere, mens capesize-indeksen er nå lavere enn i februar.Baltic verdsetter en fem år gammel panamax til 22,1 millioner dollar, mens en tilsvarende supramax er verdsatt til 21,0 millioner dollar.