Fisk og sjømat gir inntekter og arbeidsplasser

Den norske sjømatnæringa gir ringvirkninger i andre næringer. En sjømatansatt gir opptil 1,3 nye jobber i andre næringer.

Publisert 10. aug. 2012 kl. 11.42
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 183 ord
Laks - Foto: Scanpix

Det viser en analyse SINTEF har gjort for Fiskeri- og kystdepartementet. Undersøkelsen viser at både verdiskapning og sysselsetting økte betydelig fra 2008 til 2010.Analysen deler landet i tre hovedregioner og ser på betydningen av norsk sjømatnæring gjennom størrelsene verdiskaping, produksjonsverdi og årsverk basert på tall fra 2010.Verdiskapningen måles i bidrag til bruttonasjonalprodukt. Totalt bidro sjømatnæringa med en verdiskapning på 46,5 milliarder kroner. Produksjonsverdien samler opp verdiskapningen i hvert ledd. I 2010 representerte sjømatnæringa en produksjonsverdi på 137 milliarder kroner. Analysen viser også at sjømatnæringa skaper grunnlag for 44.000 arbeidsplasser.Nord-Norge størst- Dette er ikke bare en av de viktigste eksportnæringene i Norge. Denne analysen viser at sjømatnæringa skaper verdier og sysselsetting langs kysten og genererer ringvirkninger som er svært viktige for mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-HansenDen største verdiskapningen og sysselsettingen i sjømatnæringa finner vi i Nord-Norge med 17.000 årsverk og en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner. Midt-Norge er rangert som nummer to med en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner og 14.500 årsverk. På Vestlandet hadde næringen en verdiskapning på 13,7 milliarder kroner og skapte totalt om lag 13.300 årsverk ifølge analysen.