Tito Bothelo Martins Junior, som nylig sluttet i Vale S.A for å gå til en stilling utenfor Vale-konsernet, trer ut av styret i Norsk Hydro ASA med umiddelbar virkning.Martins har vært medlem av styret i Hydro siden 2011