Lykkelandet Norge - én av ti går på uførepensjon

Snart går én av ti på uførepensjon. Ved utgangen av juni var andelen uføre i befolkningen på 9,6 prosent.

OSLO 20080226:Sparegris. Penger. Pengesekk. Penger på avveie. Sparing. Bruk av penger. Økonomi. Sløsing. Økonomistyring. Lyseblå. Trist. Sparebøsse.Foto: Sara Johannessen / SCANPIX Johannessen, Sara
Næringsliv

Prosentandelen har gått opp fra 9,5 til 9,6 fra juni i fjor til juni i år. Andelen kvinner på uførepensjon er noe høyere enn for menn. 11,3 prosent av den kvinnelige befolkningen er uførepensjonister, mens tallet for menn ligger på 8 prosent.Ved utgangen av juni var det 310.400 uførepensjonister her i landet. Det er nesten 7.700 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 2,5 prosent. Men disse er i hovedsak personer som allerede har mottatt tidsbegrenset uførestønad eller som har gått på ulike sykepengeordninger over tid.Den største økningen finner vi blant kvinner i aldersgruppen 45-49 år, hvor andelen uføre økte fra 9,2 prosent i juni i fjor til 10,1 prosent i år.Blant kvinner er det psykiske lidelser og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som er mest utbredt.- Det er flere kvinner enn menn som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad. At veksten i andelen uførepensjonister er størst blant kvinner må ses i sammenheng med at det er en overvekt av kvinner som tidligere fikk tidsbegrenset uførestønad som nå har fått innvilget varig uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.

Nyheter
Næringsliv