Skuffende USA-tall

Den amerikanske Empire Manufacturing-indeksen overrasker negativt.

AP Photo
Næringsliv

Den amerikanske Empire Manufacturing-indeksen falt til fra 7,39 i juli til minus 5,85 i august.Det var ventet en indeks på 7,00.Empire Manufacturing, som er sjefenes inntrykk av forretninsklimaet og forventingene innen industrien i staten New York, er hver måned den første regionale undersøkelsen blant sjefene i industrien i USA. Den har vist seg å være godt korrelert med Philadelphia Fed Index og den langt mer betydningsfulle ISM Manufacturing.

Nyheter
Næringsliv