Tysk verft til skifteretten

DFDS er blant rederiene som rammes av tysk verftskonkurs.

Verft Foto: Scanpix Herskedal, Kjell
Næringsliv

DFDS kontraherte i november 2010 to ro-ro nybygg fra det tyske verftet P+S Werften GmbH i Stralsund.Tidligere i dag begjærte verftet seg konkurs.Det betyr økt usikkerhet om verftets evne til å fullføre kontrakten med DFDS.Partene er i dialog om situasjonen. Det ventes en avklaring i løpet av de neste månedene.

Nyheter
Næringsliv