Økonominyhetene med Trygve Hegnar var tilbake etter sommerferien mandag. I første høstsending var sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities på besøk og kommenterte utviklingen i eurosonen. Krisen er der fortsatt, men nå er et rammeverk for å håndtere utfordringene på vei der eurosonen tidligere ikke har hatt verktøyer til å ta tak i problemene.- Det trengs sikkert mye mer , men hvis vi ser hva medlemslandene i EMU har gjort det siste halve året, så er det egentlig ganske mye, sa Harald Magnus Andreassen.Ytterligere indikasjoner på hvilken retning børsene vil bevege seg denne høsten fikk vi av de tekniske analysene av blant annet Oslo Børs' hovedindeks.Aksjene Statoil, Seadrill og Funcom var også under lupen. Chartene til dagens tekniske analyser finnde du på Vi benytter flash på våre TV-sider. Flash kan .Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker om tekniske analyser, send de til .Du kan se økonominyhetene på TV8 Oslo, TV8 Asker & Bærum, TV8 Follo, TV8 Romerike og TV8 Østfold.TV8 sender på Get (kanal 23), Canal Digital (kanal 16, 17, 53 og 54), RiksTV (52 og 53) og på Altibox.