Gullalder og bærekraft må gå hånd i hånd

Fiskeriminister Berg-Hansen mener fiskeridepartementet og næringen har tatt på alvor det varskoet som Riksrevisjonen kom med i sin undersøkelse av havbruksforvaltningen, der det pekes på flere svakheter i forvaltningen av havbruksnæringen.

Trondheim 20110816.Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen foretar den offisielle åpningen av den 17. oppdrettsmessen Aqua Nor 2011 i Trondheim tirsdag.Foto: Ned Alley / Scanpix Alley, Ned
Næringsliv

Økonominyhetene på HegnarTV har intervjuet Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som ivrer for en ny gullalder i norsk marin næring som forventes å vokse fra 90 milliarder idag til 550 milliarder innen 2050.Fiskeriministeren har også vyer om å eksportere norsk kunnskap og stille som døråpner for norske bedrifter i utlandet.Arbeidsgruppen som har utviklet Sintef-rapporten som spår en seksdobling av industrien forventer at globale trender som økt behov for matproduksjon generelt, og økt etterspørsel etter sjømat spesielt, vil være med å drive fram en denne kraftige økningen i verdiskaping innen marin sektor i Norge og hos norske interesser i utlandet.Men det forutsetter at næringen klarer å håndtere de miljømessige utfordringene de står overfor. Fiskeriminister Berg-Hansen mener fiskeridepartementet og næringen har tatt på alvor det varskoet som Riksrevisjonen kom med i sin undersøkelse av havbruksforvaltningen som viser flere svakheter i forvaltningen av havbruksnæringen.Børs og Bolig I Økonominyhetene forklarte også Trygve Hegnar hva som skjer på Børsen, og hva som er viktig å følge med på i dette volatile aksjemarkedet. Han kommenterte også boligprisstatistikken som ble offentliggjort tidligere på denne mandagen som viser en fortsatt økning. Spesielt kraftig prisvekst var det i segmentet for eneboliger.Chartene til dagens teknisk analyser av Statoil, Telenor og Opera finner du på våre Facebooksider .SE OPPTAK AV SENDINGEN HER Vi benytter flash på våre TV-sider. Flash kan lastes ned her .Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker om tekniske analyser, send de til tvtips@hegnar.noSe også sendingen på TV8 hver dag klokken 17:00 og 21:00.Du kan se økonominyhetene på TV8 Oslo, TV8 Asker & Bærum, TV8 Follo, TV8 Romerike og TV8 Østfold.TV8 sender på Get (kanal 23), Canal Digital (kanal 16, 17, 53 og 54), RiksTV (52 og 53) og på Altibox.

Nyheter
Næringsliv