I Norge går det bare en vei

Norsk økonomi fosser frem mens den økonomiske veksten internasjonalt er svekket.

Steinar Juel. Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.
Næringsliv

Situasjonen i Eurosonen er fortsatt vanskelig, men det er grunn til å vente at Den europeiske sentralbanken i høst vil sette inn tiltak som vil redusere finansuroen i Europa, slår Nordea fast i sin Økonomisk Oversikt september 2012.Veksten internasjonalt ventes å ta seg noe opp i løpet av de neste par årene, men uten å bli veldig høy. I Norges ventes veksten å bli bremset noe opp av en moderat renteoppgang, heter det.Men økonomene i Nordea venter første renteøkning fra Norges Bank i mars 2013.Les også Renten heves to ganger neste år Kontrasten mellom den økonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt har sjeldent vært større enn nå. Sterk og økende optimisme innen oljesektoren er en viktig årsak til det, skriver Nordea i rapporten.Norge opplever høy lønnsvekst, lav prisstigning, lave renter og sterk vekst i sysselsettingen. I den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt september 2012 har økonomene i Nordea justert opp vekstanslaget for norsk økonomi til nær fire prosent i år.Investeringene i fastlands-Norge og eksporten utenom olje og gass utvikler seg bedre enn ventet så sent som i vår.- Norsk eksport utenom olje og gass utvikler seg forbausende bra, til tross for stagnasjonen ellers i Europa og den sterke kostnadsveksten i Norge, sier sjeføkonom Steinar Juel.- Norge leverer mange spesialprodukter og tjenester til blant annet til offshorevirksomhet i andre land. Det ser ut til å være produkter og tjenester som er mindre følsomme overfor det økte kostnadsnivået i Norge enn det standardiserte forbruks- og investeringsvarer er, legger han til.Økonomene i Nordea venter at oljeprisen vil holde seg høy også fremover og bidra til høy aktivitet også fremover innen oljeleting og -utvinning i Norge og internasjonalt.Les også Dette er den største utfordringen for Norge September blir en viktig måned for utviklingen i Eurosonen. Da får vi vite om Den europeiske sentralbankens planer for kjøp av statsobligasjoner i periferilandene blir et så kraftfullt virkemiddel som sentralbanksjef Draghi har annonsert.Den tyske forfatningsdomstolen skal samme måned også ta stilling til om EUs krisefond strider mot den tyske grunnloven. September blir også en avgjørende måned for Hellas videre skjebne.- I våre anslag har vi forutsatt at begivenhetene i september og videre utover høsten i sum bidrar til å dempe finansuroen ytterligere, sier Steinar Juel i rapporten.- Selv om det er grunn til noe mer optimisme enn tilfellet var i vår, er usikkerheten likevel fortsatt stor, sier han.I et alternativ scenario presentert i Økonomisk Oversikt illustreres det hvordan BNP i Eurosonen kan fortsette å falle i år og neste år dersom uroen i finansmarkedene skulle tilta igjen.Les hele rapporten Økonomisk Oversikt september 2012 på norsk Les hele rapporten Økonomisk Oversikt september 2012 på engelsk

Nyheter
Næringsliv