Norsk overskudd på "bare" 90 milliarder

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 90 milliarder kroner i 2. kvartal.

Flammer fra avbrenningstårnet for gass på en oljeplattform. Foto: Scanpix Eeg, Jon
Næringsliv

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet var 90 milliarder kroner i 2. kvartal. Dette er 56 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2012.I 2. kvartal ga handel med varer med utlandet et overskudd på 99 milliarder kroner, mens tjenestehandelen var omtrent i balanse. Rente- og stønadsbalansen endte med et underskudd på 9 milliarder kroner.Lavere eksportverdi av olje og gass Det ble eksportert varer for totalt 230 milliarder kroner i 2. kvartal 2012. Verdien av olje- og naturgasseksporten beløp seg til 151 milliarder kroner. Dette er 25 milliarder kroner lavere enn i 1. kvartal 2012, noe som kan forklares ved både lavere volum og lavere priser.Eksport av andre varer var også noe lavere. Det ble importert varer for 130 milliarder kroner i 2. kvartal, om lag 3 milliarder kroner mer enn i 1. kvartal 2012. Verkstedprodukter var blant de produktene som hadde høyere importverdi i 2. enn 1. kvartal.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv