Posten omorganiseres

- Målet er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Foto: Fotograf Nils Midtbøen/Posten Norge AS
Næringsliv

Fra 1. oktober endrer Posten-konsernet organisasjonen for å styrke konsernets konkurransekraft og kundeorientering, fremgår det av en melding.Den nye konsernstrukturen innebærer større grad av landorganisering for logistikksegmentet, blant annet for å legge forholdene bedre til rette for å ta ut ytterligere stordriftsfordeler.I tillegg etableres en egen divisjon for distansehandel med produkt og kundeansvar for å styrke satsingen i det raskt voksende distansehandelsmarkedet.- Målet er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.Konsernets nye struktur og konsernledelse fra1. oktober blir som følger:

  • Divisjon Post, ledes av konserndirektør Gro Bakstad.Divisjon Post, ledes av konserndirektør Gro Bakstad.
  • Divisjon Logistikk Norge omfatter all logistikkvirksomhet i Norge (pakker, Cargo, Frigo og Warehousing), samt all virksomheten utenfor Norden. Divisjonen ledes av konserndirektør Tore K. Nilsen.Divisjon Logistikk Norge omfatter all logistikkvirksomhet i Norge (pakker, Cargo, Frigo og Warehousing), samt all virksomheten utenfor Norden. Divisjonen ledes av konserndirektør Tore K. Nilsen.
  • Divisjon Logistikk Norden omfatter logistikkvirksomheten i Sverige, Danmark og Finland, samt Bring Express. Divisjonen ledes av konserndirektør Tim Jørnsen. Jørnsen vil etablere en divisjonsledelse med utgangspunkt i Stockholm, og går samtidig inn i konsernledelsen.Divisjon Logistikk Norden omfatter logistikkvirksomheten i Sverige, Danmark og Finland, samt Bring Express. Divisjonen ledes av konserndirektør Tim Jørnsen. Jørnsen vil etablere en divisjonsledelse med utgangspunkt i Stockholm, og går samtidig inn i konsernledelsen.
  • Divisjon Distansehandel får ansvar for tjenestetilbudet, utvikling av tjenestene, samt kundeansvar for de største, nordiske distansehandelskundene. Stillingen som konserndirektør og leder av divisjon Distansehandel blir utlyst.Divisjon Distansehandel får ansvar for tjenestetilbudet, utvikling av tjenestene, samt kundeansvar for de største, nordiske distansehandelskundene. Stillingen som konserndirektør og leder av divisjon Distansehandel blir utlyst.
Postens konsernledelse vil fra 1. oktober bestå av konserndirektørene for de fire divisjonene, i tillegg til konsernsjef Dag Mejdell, samt konserndirektør Økonomi/finans Tone Wille, konserndirektør HR/HMS Randi Løvland og konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme.

Nyheter
Næringsliv