Bedriftene venter svakere vekst

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om lavere produksjonsvekst og nedjusterte investeringsplaner.

Robot brukt i industri - Foto: Kongsberg Automotive
Næringsliv

De siste tre månedene har produksjonsveksten i bedriftene avtatt fra forrige periode, selv om det er store variasjoner mellom de forskjellige næringene. Aktiviteten steg mest i oljeleverandørnæringen, i bygg og anlegg og i tjenesteytende næringer rettet mot næringslivet, skriver Norges Bank i en pressemelding.Veksten i den tradisjonelle industrien er fortsatt svak, og har avtatt fra forrige tre månedersperiode.Bedriftene venter uendret produksjonsvekst det neste halve året. Selv om alle næringer har planlagt økte investeringer, har de nedjustert sine investeringsplaner sammenlignet med forrige undersøkelse i mai. Veksten i sysselsettingen har økt mer enn forventet, men bedriftene venter lavere vekst i tiden framover. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv