Bergen Group ASA og en europeisk verftsgruppe med global aktivitet har i dag signert en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) med sikte på å etablere et felles eierskap i Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon.Intensjonsavtalen åpner opp for at den nye industrielle gruppen kan bli en hovedaksjonær i skipsbyggingsdivisjon til konsernet. Denne divisjonen er per i dag et heleid datterselskap av Bergen Group ASA, og omfatter de to nybyggingsverftene Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV.Konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group ASA er svært fornøyd med intensjonsavtalen:- Bergen Group har tidligere signalisert et søk etter en industriell partner i Europa med skrogbyggings-kapasitet og kompetanse. Vi har nå inngått en intensjonsavtale med en veletablert internasjonal gruppe som vi har stor tro på vil kunne bidra til en videreutvikling av Bergen Groups skipsbyggingsvirksomhet, sier Terje Arnesen og fortsetter:-Vi har tidligere kommunisert til markedet at vi ville forsøke å finne industrielle løsninger som muliggjør en vertikal-integrert verdikjede for konsernets skipsbyggingsaktivitet. Vi tror dette vil bidra til bedre resultater for denne divisjonen, samt redusere risikoen knyttet til dagens utfordringer vi har møtt i prosjekter med skrog-leveranser fra en tredjepart.Partene vil bruke de neste månedene til å etablere en plattform for fremtidig samarbeid basert på et majoritetseierskap for den ikke navngitte industrielle gruppen. Plattformen for en endelig avtale forventes å være på plass i løpet av 1. kvartal 2013.Fearnley Securities AS er finansiell rådgiver for Bergen Group i denne prosessen.