IT-selskapet Itera ASA melder om et resultat etter skatt på minus 2,1 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble minus 0,03 kroner, det samme som året før.Resultatet før skatt ble minus 3,0 millioner kroner, sammenlignet med minus 3,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 2,6 millioner kroner, mot minus 3,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet er påvirket av engangs-effekter som følge av endring i ledelse, samlokalisering og tap på fastprisleveranse.Driftsinntektene beløp seg til 93,8 millioner kroner, sammenlignet med 97,5 millioner kroner i 3. kvartal 2011.Her er og