Overskuddet fra de fire største flyplassene brukes for å dekke tap og drift av de 39 som taper penger.Statsselskapet Avinor som eier og driver norske flyplasser går med pene overskudd, men de fleste flyplassene leverer langt fra gode resultater, skriver Nationen.Statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet sier at hele den norske flystrukturen bygger på samfinansiering av flyplassene i landet.- Vi betrakter ikke flyplassene som enkeltflyplasser. Vi ser på dem som et nett, hvor det er lagt opp til at det skal være overføringer fra de lønnsomme til ulønnsomme. Som samfunn tjener vi på å ha et godt flytilbud i hele landet, ikke bare der det bor flest mennesker, sier Pollestad.Han sier det er helt uaktuelt for regjeringen å legge ned flyplasser der trafikkgrunnlaget er lite bare fordi lufthavnene har et negativt driftsresultat.Forsker Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk institutt mener imidlertid at flyplasstrukturen i Norge bør endres.- Når to flyplasser ligger nært hverandre og er veldig dyre å drive, bør en kanskje vurdere å legge ned en av dem, sier han. (©NTB)