Tiltak mot radioaktivt sauekjøtt er i høst satt i verk i 18 kommuner i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. I fjor ble slike tiltak - det vil si nedforing av slaktedyr - gjennomført i 35 kommuner, opplyser Mattilsynet.«En oppsiktsvekkende reduksjon», skriver Mattilsynet i et brev der helsemyndighetene, landbruksmyndighetene og landbruksorganisasjonene blir orientert om den endelige soneinndelingen for nedforing på grunn av radioaktivitet i slaktedyrene.
Mindre soppTsjernobyl
Det er særlig i de indre delene av Østlandet sauene har fått i seg mindre av det radioaktive stoffet Cecium i år enn i fjor. Årsaken antas å være at det i år har vært mindre sopp i høyfjellet.Mattilsynet påpeker at dersom det er denne faktoren som gir så stort utslag, må man være forberedt på høyere radioaktive verdier igjen neste år, i tilfelle det da blir bedre vekstforhold for sopp.Årsaken til dette problemet, og tiltakene som settes i verk, er nedfallet av radioaktivt Cecium etter atomkraftulykken i Tsjernobyl i 1986.I en forskrift fra 2005 er det bestemt at der radioaktiviteten er høyere enn 600 becquerel per kilo kjøtt, der må det gjennomføres nedforing for å redusere det radioaktive innholdet før dyrene leveres til slakt.I praksis innebærer dette at dyrene må gå på rene beiter eller fôres med kraftfôr i en periode før de sendes til slakteriet. (©NTB)