Kun tre av ti foretak etablert i 2005 var fortsatt aktive fem år senere. Selskapene som overlevde de første fem årene, økte imidlertid sysselsettingen med 400 prosent i disse årene.47 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2005, var fortsatt i drift i 2010, mens bare 22 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret. 71 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2005, var fortsatt aktive fem år etter.Foretak etablert i Sogn og Fjordane hadde den høyeste overlevelsesgraden, der fire av ti foretak fortsatt var aktive i 2010. Den laveste overlevelsesgraden har foretak etablert i Oslo med 25 prosent. (©NTB)