Husholdningenes varekonsum økte med 0,7 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra SSB. Økningen skjer etter en svak vekst i sommermånedene. Varekonsumet i september var om lag på samme nivå som varekonsumet i mai.Kjøp av varer som klær og sportsutstyr bidro særlig til veksten i varekonsumet. Husholdningenes konsum av "andre varer" økte med 1,2 prosent i september, og trakk varekonsumet opp med 0,5 prosentpoeng.Ellers gikk husholdningenes kjøp av mat- og drikkevarer opp med 0,4 prosent, mens forbruket av elektrisitet og brensel økte med 0,6 prosent i september.Kjøp og drift av transportmidler var uendret fra august til september, etter oppgang de to foregående månedene.