Etter tre måneder med stabil detaljhandel viser den sesongjusterte indeksen en vekst på 0,6 prosent i omsetningsvolumet fra august til september i år, opplyser Statistisk sentralbyrå. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 0,7 prosent.De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet, mens salget i dagligvarebutikkene var uendret fra august til september.Uten justering for sesongvariasjoner økte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene med 1,7 prosent fra juli til og med september i år, sammenlignet med samme periode i 2011.