Norsk inflasjon stiger mindre enn ventet

Kjerneinflasjonen i Norge steg noe mindre enn ventet i desember.

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix
Næringsliv

Ferske tall fra SSB torsdag viser at kjerneinflasjonen (KPIJAE) i Norge steg med 1,1 prosent på årsbasis i desember.KPIJAE er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer.Det var på forhånd ventet en oppgang på 1,3 prosent.På månedsbasis var KPIJAE ned 0,1 prosent mot en ventet oppgang på 0,2 prosent.KPI var samtidig opp 1,4 prosent på årsbasis og 0,3 prosent på månedsbasis.Her var det ventet oppgang på henholdsvis 1,4 prosent og 0,3 prosent.

Nyheter
Næringsliv