Alle røykere bør skannes for lungekreft

Flere norske overleger mener at alle røykere og tidligere røykere bør skannes for lungekreft for å oppdage den dødelige sykdommen tidlig nok.

Røyk - Foto: AP
Næringsliv

Siden symptomene ikke oppstår på et tidlig nok stadium, er screening trolig den beste måten å oppdage sykdommen på et tidlig nok stadium på, mener Georg Mynarek, overlege ved radiologisk avdeling på Rikshospitalet, ifølge VG.Han sier han snakker på vegne av mange overleger som behandler lungekreft.590.000 nordmenn røyker daglig, og 390.000 røyker av og til. I tillegg kommer alle storrøykere som har sluttet, men som fortsatt er i faresonen.Røyking er årsak til nesten ni av ti tilfeller av lungekreft, og nær ni av ti som får lungekreft, dør av sykdommen. Derfor er en diagnose på et tidligst mulig stadium så avgjørende.Det er mangel på ressurser, blant annet fagfolk, det står på når skanning ikke allerede er igangsatt i Norge.For ti år siden ble skanning av røykere nedprioritert av helseminister Dagfinn Høybråten, som heller ville satse på forebyggende arbeid.Siden det er antall røykere nesten halvert, men samtidig har 2.000 mennesker dødd av lungekreft årlig.

Nyheter
Næringsliv