Millionunndragelser i byggebransjen i Buskerud

Byggebransjen i Buskerud holdt minst 94 millioner kroner utenfor sine regnskaper i 2012, viser undersøkelser.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Skatt sør gjennomfører en rekke kontroller årlig, med hovedvekt på omsetning som holdes utenfor regnskapet.- Dette er viktig for å skape rettferdige konkurransevilkår i bransjen, sier direktør for kontroll og rettsanvendelse i Skatt sør, Karl Olav Valen.I 2012 holdt bransjen i Buskerud 94 millioner kroner utenfor sine regnskaper. Den største enkeltsaken i fylket er et snekkerfirma som ikke hadde registrert seg i momsregisteret, og som hadde latt være å rapportere om nærmere 17 millioner kroner i omsetning.- Tallene for Buskerud er høye, men dette er dessverre ikke overraskende. Det svarte markedet innenfor byggebransjen er stort, sier Valen.Bedriftene som driver svart, gir ofte oppdrag til hverandre, i tillegg til at private kunder bruker svart arbeidskraft. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv