Negativ inntjening i stortank

Fire stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag. WS 20 tilsvarer 2.000 dollar i tap per dag etter at bunkers er betalt.

Front Commander. Foto: Frontline
Næringsliv

Fire stortankere er sluttet fra Gulfen onsdag, uten rateendringer av betydning.En VLCC går til US Gulf med 280.000 tonn råolje til WS 20. Det er opp fra WS 18, men tilsvarer et par tusen dollar i negativ inntjening per dag etter at bunkers er betalt. Går skipet via Suezkanalen, er raten WS 15.Ett skip går til vestkysten av USA til raten WS 31, opplyser meglere til Reuters.De to siste tankerne går hhv. vestover og til Kina, uten at ratene er oppgitt.Fra Vest-Afrika laster tre VLCC-er med 260.000 tonn råolje til Kina, til ratene WS 35-37 som gir rundt 4-7.000 dollar per dag.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv