Norsk rederinæring venter nytt rekordår

2013 ser ut til å bli et toppår for næringen, konkluderer Rederiforbundet. Samtidig sliter de med å rekruttere nok fagfolk.

Siem Offshore - Bilde fra selskapet
Næringsliv

Rederiene er positive til utviklingen i 2013, heter det i rederiforeningens konjunkturrapport, som ble offentliggjort torsdag.Med en ventet vekst i omsetning på 8,3 prosent i år, samt en tilsvarende økning i 2014, belager rederiene seg på en langsiktig vekst, og regner med å ha kommet seg over finanskrisen.Norske rederier har verdens største kontraktsmasse i form av bestillinger av nye skip. Samtidig som utviklingen går fort framover, er det en stor mangel på kompetent arbeidskraft innenfor rederinæringen.I 2011 sto maritim næring for en verdiskapning på rundt 150 milliarder kroner, og handelen strekker seg over hele verden. I rapporten poengteres det derimot at dersom Norge skal være konkurransedyktige, må det legges til rette for økt rekruttering.På de flyttbare riggene i Nordsjøen trengs det for eksempel 4.500 nye ansatte de neste årene, og 80 prosent av rederiene sliter allerede med å få tak i nok teknisk personell. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv