Ny rapport: Vanskeligere å få lån

Ni av ti rederier synes det ble vanskeligere å få lån til nye prosjekter i fjor.

Foto: Scanpix
Næringsliv

- Næringen er kapitalintensiv og har lang leveringstid fra en investeringsbeslutning blir tatt til investeringen er gjort. Det tilsiser at det er behov for langsiktig kapital, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbudet til Dagens Næringsliv.Henriksen karakteriserer funnene i Norges Rederiforbund sin nye konjunkturrapport som "bekymringsfulle". 9 av 10 mente det ble merkbart vanskeligere å få lånefinansiert nye prosjekter, og over halvparten tror det vil bli enda vanskeligere i 2013.

Nyheter
Næringsliv