Østeuropeere faller ut av arbeidsmarkedet

Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa havner utenfor arbeidsmarkedet i mye større grad enn nordmenn, ifølge forskere ved Frischsenteret, skriver DN.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

- Vi ser noen foruroligende trekk, selv om det er altfor tidlig å trekke konklusjoner om denne gruppen, sier Knut Røed ved Frischsenteret til avisen.Sammen med forskerne Oddbjørn Raum og Bernt Bratsberg har han laget den første studien av hvordan de mange tusen østeuropeerne som har jobbet til Norge de siste årene har klart seg på det norske arbeidsmarkedet.Tidligere studier har funnet at pakistanere og tyrkere, som kom til Norge på 70-tallet, etter ti år i Norge opplevde fall i sysselsetting og en overrepresentasjon på trygdestatistikken.Det er den samme trenden forskerne nå ser igjen i gruppene fra Øst-Europa, skriver Dagens Næringsliv.Studien baserer seg på mannlige polakker og litauere mellom 17 og 36 år, som kom til landet mellom 2003 og 2007. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv