Prisene stiger her hjemme

Møbler og tepper steg med 10,6 prosent i februar, mens bokprisene falt med over 22 prosent februar!

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix
Næringsliv

Konsumprisindeksen i Norge steg 0,7 prosent fra januar til februar, men på årsbasis var oppgangen mindre enn i januar.En av hovedårsakene til månedsendringen var prisene på møbler, tepper og reparasjoner som viste oppgang på 10,6 prosent i februar.Økningen skyldes hovedsakelig prisøkning etter sesongmessig tilbudsaktivitet i januar.Samlet viste transporttjenester en prisoppgang på 5,0 prosent fra januar til februar 2013. Det var økte priser på flyreiser som bidro mest til oppgangen i denne konsumgruppen, med en prisoppgang på 18,3 prosent.Men for bøker var det stikk motsatt. Som følge av det årlige Mammutsalget falt prisene på bøker med 22,4 prosent i februar og bidro dermed til å dempe oppgangen i KPI.Tolvmånedersveksten i KPI falt dermed 0,3 prosentpoeng, fra 1,3 prosent i januar 2013 til 1,0 prosent i februar 2013.Kjerneinflasjonen Tolvmånedersveksten i KPI-JAE, konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser, var 1,1 prosent i februar 2013, ned 0,1 prosentpoeng fra januar 2013.Mer om KPI herArtikkel fortsetter under grafenProdusentprisene opp Produsentprisindeksen (PPI) steg 0,5 prosent fra januar til februar.Høyere priser på olje, raffinerte petroleumsprodukter og fisk var de viktigste årsakene til oppgangen. Prisoppgangen innenfor utvinning av råolje og naturgass var i sin helhet drevet av høyere pris på råolje.PPI ble dempet av lavere priser innenfor kraftforsyning, samt tjenester til bergverksdrift og utvinning. Prisfallet innenfor kraftforsyning var på 1,5 prosent og skyldtes lavere systempris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool.Mer om PPI her

Nyheter
Næringsliv