Spår firedobling i subsea

Markedet for subseatjenester på norsk sokkel er firedoblet på noen få år, nå kommer veksten ute også og analysebyrået Quest Offshore venter en firedobling globalt.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Det norske kontraktsmarkedet for subseatjenester ligger på omtrent 20 milliarder kroner hvert år, og flere norske selskaper utmerker seg i denne bransjen.Dagens Næringsliv skriver at analyseselkapet Quest offshore anslår at oljeindustriens globale subsea-investeringer vil firedoble seg fra i fjor til 2017. De venter at Vest-Afrika og Sør-Amerika vil bli større subesa-markeder fremover enn Nordsjøen.Analysebyrået står at Nordsjøens andel av verdens subseainvesteringer vil falle fra 27 prosent i dag til 15 prosent i 2017.

Nyheter
Næringsliv