Spesialenheten skal gjennomgå Klomsæt-dommen

Spesialenheten for politisaker skal gjennomgå dommen der advokat Sigurd Klomsæt ble frikjent for lekkasjer, selv om de tidligere ikke fant grunn til etterforskning.

Advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix.
Næringsliv

Klomsæt anmeldte politiet for mangler og sendrektighet i etterforskningen, men Spesialenheten fant ingen grunn til etterforskning av anmeldelsen.Oslo tingrett derimot, retter i sin frikjennelsesdom skarp kritikk av en politietterforskning retten mener ikke holder mål, verken faglig eller juridisk.Sjefen for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus, sier at de nå vil innhente dommen og gjennomgå den, skriver Aftenposten.Politiadvokat Knut Skavang viste under straffesaken til Spesialenhetens henleggelse da han sa det ikke var noe å klage på i etterforskningen.Men Klomsæts advokat, Arvid Sjødin, så annerledes på det og meldte selv fra til Spesialenheten om at NRK-journalister hadde fått tilbud fra en politimann om å kjøpe 22. kuli-dokumenter.Presthus sier at de likevel den gang ikke fant noen rimelig grunn til å undersøke om det var begått straffbare tjenestehandlinger, og det ble derfor ikke åpnet etterforskning.Selv om Klomsæt ble frifunnet for anklagen om lekkasje, får han ikke uten videre tilbake advokatbevillingen, som han i august i fjor ble fratatt.

Nyheter
Næringsliv