Varner-gruppen offentliggjør fabrikker

Varner-Gruppen vil offentliggjøre hvilke fabrikker som benyttes av selskapets leverandører.

Petter Varner - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Varner-Gruppen har besluttet å offentliggjøre hvilke fabrikker som benyttes av selskapets leverandører. Listene vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsider så fort de er gjennomgått og kvalitetssikret, og Varner-Gruppen har fått informert alle sine ca 300 leverandører på en god måte. Denne prosessen ventes å være avsluttet i løpet av noen uker, heter det i en pressemelding."Varner-Gruppen opplever at våre kunder i større grad enn tidligere ønsker mer informasjon om produktene de kjøper. Det er avgjørende for oss at våre kunder har tillit til våre produkter og til vårt CSR-arbeid. Vi har gjort en avveining mellom forretningsmessige hensyn og et økende informasjonsbehov fra våre kunder. Det er utgangspunktet for at selskapet har valgt å innføre åpne lister over alle fabrikkene som benyttes for vår produksjon", heter det."Gjennom flere år har Varner-Gruppen arbeidet målrettet med spørsmål knyttet til etikk, miljø og sosialt ansvar. Selskapet har siden 2005 hatt et operativt system for kontroll av arbeidsforholdene på fabrikkene som produserer for oss, og bruker betydelige ressurser for å sikre at de etiske kravene etterleves. Arbeidet med å kvalitetssikre og forbedre arbeidsforholdene i mange av de tekstilproduserende landene i Asia er et viktig, langsiktig og møysommelig forbedringsarbeid. Vi erkjenner at vi ikke er i mål, men vi jobber målrettet hver dag og vi ser at det nytter", skriver selskapet.

Nyheter
Næringsliv