- Dette sier lite om hva totaltallet blir. Beløpet vil stige betydelig de nærmeste dagene, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finans Norge, som administrerer Norsk Naturskadepool.Westby sier til NTB at det er vanskelig å få oversikt over flomskadene siden det har vært uframkommelig enkelte steder.- De skadene som er meldt inn på rundt 108 millioner kroner, omfatter biler, båter og campingvogner i tillegg til de rene naturskadene, sier hun.Ved Norsk Naturskadepool tror ikke ekspertene at erstatningsutbetalingene vil bli så høye som i 1995. Da forårsaket flommen erstatningsutbetalinger på rundt 940 millioner kroner. Tre år tidligere førte nyttårsstormen på Nord-Vestlandet til skadeutbetalinger på 1,3 milliarder kroner.I Norge er erstatningsordningen ved naturskader todelt. Bygninger og løsøre som er brannforsikret, er automatisk forsikret mot naturskade. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres, som dyrket mark og broer, dekkes gjennom Statens naturskadefond.Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av en egen forsikringsdekning. (©NTB)