Sesongjusterte tall kvartalsvis nasjonalregnskap viser ifølge SSB at BNP for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i 1. kvartal.Samlet BNP falt 0,2 prosent i perioden.Veksten i 4. kvartal i fjor ble revidert ned fra 0,3 til 0,2 prosent, mens samlet BNP samlet ble revidert ned fra 0,4 til 0,1 prosent.Både Norges Bank og gjennomsnittet av spurte økonomer ventet en vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent i 1. kvartal, opp fra svake 0,3 prosent i 4. kvartal i fjor.Husholdningenes konsum steg 1,0 prosent fra 4. til 1. kvartal, mens bruttoinvesteringer i fast kapital steg like mye.Eksporten var opp 0,2 prosent, mens importen steg 0,3 prosent på kvartalsbasis.