Statoil har informert Bouvet om at de har til intensjon å inngå en avtale med Bouvet innenfor området Business Process Services. Hvis avtalen blir inngått, vil Bouvet få ansvaret for leveranser innenfor design og implementering av styrende dokumentasjon og løpende support av innhold og verktøy.Tjenestene skal leveres fra flere av Bouvets kontorsteder, hovedsakelig Stavanger, Bergen og Oslo.- Vi har opparbeidet sterk kompetanse på forretningsprosesser i olje- og gass-sektoren. Dette er en anerkjennelse av vårt fagmiljø på dette området, sier Bjarte Gudmundsen, regionleder i Bouvet, i en børsmelding.Bouvet har gått i partnerskap med Accenture som underleverandør for å håndtere leveranser utenfor Norges grenser.En eventuell avtale har et estimert omfang på 30-40 konsulenter over fem år (inklusiv opsjoner) og er verdt flere hundre millioner kroner.