Misbruk av markedsmakt, kartellvirksomhet, pris- og markedsmanipulasjon straffes med store bøter av EU. Bøter kan bli på inntil 10 prosent av omsetningen.Nærmere 20 selskaper er blitt ilagt bøter på 2 milliarder kroner eller mer de siste 10 årene.Så langt har oljebransjen gått klar, men med tirsdagens razzia hos Statoil er nå mistanken også rettet mot oljebransjen og flere oljeselskaper. Da ligger det trolig også an til tidenes bøter.
Skulle Statoil bli funnet skyldig kan det i verste fall gi en bot på 70 milliarder kroner. Det vil i så fall bli rekord - med solid margin. Med flere selskaper involvert kan det gå mot et rekordskred av bøter.Den største enkeltboten i EU så langt ble ilagt Intel i 2009 for å misbrukt sin markedsmakt i prosessormarkedet. , tilsvarende 8 milliarder kroner.Microsoft er blitt ilagt en serie bøter av EU. Tilsammen er Microsoft blitt ilagt bøter på mer enn 2 milliarder euro. Den siste boten ble ilagt i mars i år, .Boten var på 561 millioner euro, tilsvarende 4,2 milliarder kroner.TV-bransjen har heller ikke gått fri. I desember avslørte EU to karteller. LG Electronics, Philips og Samsung SDI var med i begge, mens Panasonic, Toshiba, MTPD (nå en del av Panasonic) og Technicolor (tidligere Thomson) bare var med i kartellet med TV-rør., tilsvarende 11 milliarder kroner, for å avtalt priser og delt markedet for skjermrør i såkalte CRT-datatskjermer og TVer på bekostning av forbrukerne.